Access Bars


Access Bars


Access bars är en skön och avslappnande energibehandling som hjälper dig att rensa bland tankar, känslor och sinnesstämningar.

Dina mönster, de ställen där du går på autopilot och det som begränsar dig i ditt liv släpper taget om dig och öppnar helt enkelt upp för nya möjligheter i ditt liv med enkelhet och lätthet.


Behandlingen hjälper dig att slappna av kroppsligt, mentalt och psykiskt och att släppa på oro och stress.

När dina tankar saktar ner och inte påverkar dig på samma sätt längre ger det dig ett ökat utrymme för livsglädje och en frihet att agera istället för att reagera.

En Access Bars-behandling tar drygt en timme och du ligger härligt nedbäddad i goa filtar.


Jag börjar med att väcka energin i din kropp för att sedan med lätt beröring stimulera ett antal specifika punkter på ditt huvud. Efter en session känns det som du fått en härlig massage eller sovit djupt, det bästa som kan ske är att hela ditt liv kan förändras


När dina bars (32 punkter på huvudet) blir körda så ger du dina celler en möjlighet att återgå till sitt normala klotformade utseende. Det gör att din kropp får en återhämtning på cellnivå och startar en läkningsprocess.


Access Bars bidrar till

•Lätthet i kropp och sinne

•Högre energinivå och ett inre lugn

•Tankebruset minskar

•Sömnkvaliteten förbättras

•Stress, oro och ångest reduceras

•Ett mer balanserat och glatt humör

•Bättre självkänsla och självförtroende

•Kroppens självläkningsförmåga ökar

•Bättre och lättare relationer

•Mer kreativitet och skaparglädje i livet

•Ökad medvetenheten om dig och din frihet

•Hela livet blir lättare, roligare och härligare
erikas taktila stunder